Możesz pomagać potrzebującym!   

My też pomagamy -poprzez wirtualną adopcję  

               


Informacje i opinie zawarte w serwisie internetowym chabrowalegenda.webnode.com zostały zebrane lub opracowane z wielką starannością i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Pomimo tego nie dają one podstaw do jakichkolwiek roszczeń z tytułu ich wykorzystania. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone na innych stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez witrynę chabrowalegenda.webnode.com. 

Kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej www.chabrowalegenda.webnode.com lub ich fragmentów jest zabronione. Strona internetowa podlega ochronie prawnej przewidzianej przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 2001r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r.